Preguntes freqüents

Aquí podeu consultar les preguntes freqüents del canal de denúncies anònimes d' ICIQ

01-Què és el Canal de Denúncies d' ICIQ?

És un mitjà de comunicació que ICIQ posa a la disposició de tots aquells col•lectius definits amb accés a aquest Canal. A través d'aquest mitjà es poden enviar comunicacions referides als àmbits d'aplicació del Codi de conducta o de qualssevol altra política i norma interna d'aplicació de ICIQ . S'han definit una sèrie de categories que ajuden a tipificar les comunicacions per àmbit, facilitant d'aquesta manera la seva gestió i l'emplenament dels formularis d'obtenció de dades.

02-Quina tipologia de delictes puc denunciar?

Aquells delictes penals establerts tant en el Codi Penal espanyol com en normatives d'altres països en els quals ICIQ  opera, que es realitzin per un representant legal o empleat, en benefici directe o indirecte de ICIQ.  Com ara: delictes de descobriment i revelació de secrets, corrupció en els negocis, tràfic d'influències, assetjament o delictes contra la integritat moral, entre altres.

03-Si hi ha una urgència haig d'utilitzar aquest canal?

No, aquest canal no està pensat per gestionar urgències o emergències. Contacti amb les autoritats o serveis d'emergència en aquest cas.

04-Qui gestiona les denúncies?

L'òrgan col•legiat responsable del canal de denúncies, format per 2 membres: Responsable de Seguretat, Salut, Qualitat i Medi Ambient i Responsable Financer. Els membres de l'òrgan col•legiat inicien les investigacions corresponents. Si es considera necessari s'externalitza la investigació i si algun dels membres de l'òrgan col•legiat fos el denunciat, en el moment de formalitzar la denúncia, l'alertador el podrà excloure com a destinatari en ser-ne part implicada. Les persones que intervinguin en la investigació estan subjectes també al deure de confidencialitat ia la política de privacitat.

05-Qui gestiona el canal de denúncies?

El Canal és gestionat per l'òrgan col•legiat, amb la col•laboració, quan es requereixi, d’experts externs a l’ICIQ.

06-Puc denunciar una situació laboral si no pertanyo a l'empresa?

Sí. El canal està obert perquè diferents actors de l'ecosistema empresarial puguin ajudar a detectar activitats no lícites. En qualsevol cas, si es tracten de reclamacions sobre el servei ofert, existeixen altres canals habilitats per a presentar aquestes queixes.

07-Quan rebré resposta sobre la meva denúncia o consulta? Quin és el termini de resolució?

El Comitè d'Ètica comunicarà l'acceptació de la denúncia/consulta en un termini màxim de 7 dies. El termini de resolució de les consultes serà d'un màxim de 90 dies, tret que la complexitat del cas requereixi d'un termini major de forma justificada.

08-Què succeeix si, posteriorment, es comprova que el contingut d'una denúncia és fals?

L'important és actuar de bona fe i que hi hagi motius per a creure que els fets notificats són verídics. ICIQ no espera que l’alertador investigui els fets. L'òrgan col·legiat és qui ha d'assumir aquesta funció. Si la recerca conclogués que no s'ha produït cap infracció, i es conclogués que el notificant ha actuat de bona fe, aquest no ha de témer cap mena de represàlia.

09-Per què haig de denunciar el que sé?

La integritat, la responsabilitat i la transparència són valors fonamentals per a ICIQ. Tenim l'obligació de conèixer i comprendre el codi de conducta CERCA. Així mateix, tenim la responsabilitat d'informar sobre qualsevol possible incompliment d’aquest Codi.

10-He perdut la clau d'accés per a consultar l'estat de la denúncia Què puc fer?

Lamentablement, i per motius de seguretat, només l’alertador coneix el seu codi d'accés i la seva clau. Si perd qualsevol d'ells, no podrà fer un seguiment de la comunicació, això no vol dir que la comunicació no segueixi el seu curs, simplement que no podrà veure com avança, ni aportar més informació si l'empresa ho requereix.

11-Està garantit l'anonimat en la denúncia?

En el procés de denúncia vostè podrà decidir si informa de les seves dades personals o no. Si decideix no fer-ho, haurà d'establir el seu propi seguiment mitjançant el canal de denúncies per a veure els avanços i la resolució. El canal li oferirà un usuari i clau per a accedir a l'avanç de la denúncia. El canal és independent de l'empresa i no registra informació de la IP des d'on es connecta.

12-Com puc augmentar l'anonimat en denunciar?

Alguns consells per a aconseguir el màxim anonimat, a més d'informar que la denúncia és anònima són:

  • Asseguri's que en la descripció de la comunicació no inclou informació amb la qual sigui fàcil identificar-li. El mateix aplica als documents que annexi com a possibles proves.
  • No denunciï des d'un ordinador connectat a la xarxa de l'empresa, inclòs un mòbil connectat a la wifi corporativa. Report2box no registra informació, però abans d'arribar als nostres sistemes ha de passar pels propis sistemes de control com proxy’s o firewalls i pot haver-hi configuracions que permetin saber a quins serveis es connecta.
  • Pot utilitzar el navegador de codi obert TOR, que anonimitza l'adreça IP.

13-Hi ha algun document en el qual revisar les conductes que denunciables?

Sí. Pot revisar el codi de conducta CERCA al que l’ICIQ està adherit i la Política del Sistema Intern d’Informació des d'aquí.

14-Com es tracten les dades de caràcter personal?

D'acord amb el que es disposa en la normativa de protecció de dades vigent, les societats que conformen ICIQ amb accés al Canal són responsables del tractament, gestió i emmagatzematge de les dades personals de totes les persones involucrades en les consultes i denúncies. Tant aquestes com els experts externs contractats compleixen amb les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament o accés no autoritzat.La plataforma està dissenyada per a aplicar la normativa vigent en protecció de dades personals, en concret l'article 24, de canals de denúncia.

15-On està la plataforma que gestiona el canal?

El canal de denúncies funciona sobre una plataforma externa. Aquesta empresa rep les denúncies i les envia automàticament a l'empresa per a la seva avaluació. Els servidors estan en CPD’s en territori europeu. Les seves dades estan encriptades per a evitar al màxim els riscos d'intrusió.

16-  Com es gestionen les denúncies relatives a la integritat de les investigacions?

Aquestes denúncies seran tractades des del comitè de research integrity. Trobaràs més informació a: Identificació d'usuari - ICIQ

17- Com es gestionen les denúncies sobre assetjament?

Aquestes denúncies seran tractades seguint el protocol estipulat per l’ICIQ per aquest cas “protocol de prevenció i acció contra l’assetjament a la feina”. Trobaràs el protocol a la intranet o des d'aquí

18-  El canal extern d’informació és el de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Accedeix al canal extern d’informació és el de l’Oficina Antifrau de Catalunya des del següent enllaç :  https://www.antifrau.cat/